Skip to content Skip to footer
INTRODUCTIE

Uw privacy is door De Deco Loods van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit betekent dat wij:

  • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
  • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
  • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
  • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
  • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw, bij ons verwerkte, persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en we zullen deze gegevens altijd gepast gebruiken. In dit Privacy Beleid leggen wij uit wat we bij De Deco Loods doen met uw gegevens. Mocht u vragen hebben over uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op:

De Deco Loods

Buizerdweg 13
6374 BS Landgraaf
+31 (0)45 531 59 59

info@dedecoloods.nl

UW ACCOUNT

Bij bepaalde onderdelen van onze webshop moet u zich eerst registreren. U moet dan uw contactgegevens opgeven en een gebruikersnaam aanmaken. Hiermee maken wij uw account aan, waarmee u kunt inloggen met uw gebruikersnaam en zelfgekozen wachtwoord. Wij bewaren deze informatie tot u uw account opheft. Wij bewaren deze persoonsgegevens zodat u ze niet telkens opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u gemakkelijker kunnen benaderen met gepaste aanbiedingen en communicatie. U kunt via uw account uw gegevens naar wens aanpassen.

Afhandelen bestelling

Wanneer u in onze webshop een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om uw bestelling correct te kunnen afhandelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan ook aan onze bezorgdienst geven om de bestelling te laten bezorgen op een door u gewenste locatie. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

Voor het afhandelen van uw bestelling gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres, betalingsgegevens, geslacht en IP-adres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat wij met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot één jaar nadat uw bestelling is afgerond. Bepaalde betalingsgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Contactformulier

Met het contactformulier op dedecoloods.nl kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens en e-mailadres. Wij bewaren deze informatie totdat wij zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Statistieken en profilering

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel. Met deze statistieken verbeteren we onze webwinkel om zo relevantere informatie te kunnen laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over uw voorkeuren te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Voor het bovenstaande gebruiken wij uw e-mailadres en IP-adres. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie voor één jaar.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partijen, geven wij uw persoonsgegevens onder geen enkele voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn.

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webshop. In onze webshop zijn ook social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies

Onze webshop gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes waarin informatie wordt opgeslagen zodat u deze niet bij elk bezoek opnieuw dient in te vullen. Wanneer u onze webshop voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hier zullen wij u vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webshop gebruiken. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten waarin strikte afspraken staan over welke gegevens worden bijgehouden. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en blijven alert op risico’s.

Wijzigingen in dit Privacy Beleid

Wanneer onze webshop verandert, moeten wij natuurlijk ook ons Privacy Beleid aanpassen. Let dus altijd op de datum bovenaan en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen om eventuele wijzigingen tijdig aan u door te geven.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

  • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
  • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
  • Recht van bezwaar: u kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen.
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen aan een derde partij.
  • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, wat betekent dat wij minder gegevens van u mogen verwerken.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat u hierbij uw BSN en pasfoto afschermt.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen. 

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens:

De Deco Loods
Buizerdweg 13
6374 BS Landgraaf
+31 (0)45 531 59 59

info@dedecoloods.nl